Одузети телефони и машина за резаље

Овлашћени службеници Управе за индиректно опорезивање из регионалног центра Тузла у двије одвојене акције привремено су одузели машину за резање дувана и 62 мобилна телефона. Укупна вриједност привремено одузете робе процјењује се на износ од 62.000 КМ.

Службеници Групе за спречавање кријумчарења и прекршаја из регионалног центра Тузла су на основу оперативног рада лоцирали објекат гдје се врши складиштење и резање дувана за даљу дистрибуцију и прометовање од стране више лица на подручју Тузланског кантона. Том приликом пронађена је машина за резање дувана и 61 килограм ситно резаног дувана који су били намијењени црном тржишту у БИХ.

Такође, на основу оперативно тактичког рада и расположивих информација о нерегуларностима у пословању овлашћени службеници УИО извршили су провјеру промета и поријекла роба код 2 самостална предузетника са подручја регионалног центра Тузла. Приликом провјера пронађена је већа количина робе страног поријекла за коју није постојала законом прописана документација (мобилни телефон iPhone 14, Samsung – 61 ком) те је иста привремено одузета.

Укупна вриједност привремено одузете робе у оперативним активностима Групе за спречавање кријумчарења и прекршаја, Одсјека за спровођење прописа РЦ Тузла износи 62.000 КМ, те су за утврђене незаконитости предузете даље мјере и радње прописане прекршајним законодавством.

 У току предузимања мјера из своје надлежности коришћена је специјализована опрема, донирана од стране Америчке амбасаде путем програма EXBS i UNODC-а.