Обука царинских службеника на опреми за узимање узорака роба

У Управи за индиректно опорезивање одржане су обуке царинских службеника за узимање узорака течних нафтних деривата према међународним методама BAS EN ISO 3170  и укапљеног нафтног гаса у складу са методом BAS EN ISO 4257. Предметним обукама је присуствовало 66 царинских службеника. Царинским испоставама дато је у рад 15 сетова сонди за узимање узорака течних нафтних деривата, а Одсјецима за царинске послове сетови за узорковање укапљеног нафтног гаса. Испоставама Градишка и Сарајево као најпрометнијим испоставама додијељени су у рад RAMAN спектрометри опремљени комплетним базама спектара за брзу детекцију дрога, прекурсора, лијекова, пластичних маса, растварача, итд. Комплетна опрема за узорковање и два Raman спектрометра чија је вриједност око 160 000 евра је опрема коју је УИО донирала ЕУ и само је дио пројекта чија укупна вриједност износи 720 000 евра, а односи се на јачање капацитета Одсјека за царинску лабораторију УИО.