Обвезници ПДВ-а хитно се морају регистровати за нови начин предавања ПДВ пријава

4.12.2023 | Новости

Од укупног броја, 53.775 ПДВ обвезника у Босни и Херцеговини, до данас је само 12,35 % обвезника регистровало у Управи за индиректно опорезивање заступника који ће од почетка 2024. године предавати ПДВ пријаве на нови начин.

С обзиром да ускоро истиче законски предвиђени рок за предају ПДВ пријава потписаних новим квалификованим електронским потписом, упозоравамо све ПДВ обвезнике да се што прије информишу, предузму одговарајуће кораке, те избјегну прекршaјне санкције.

Како би обвезници индиректних пореза користили електронске услуге Управе за индиректно опорезивање уз употребу квалификованог електронског потписа, као што је подношење ПДВ пријава овјерених на нови начин, неопходно је да сваки обвезник прво закључи Уговор о коришћењу информационог система за електронско пословање са Управом за индиректно опорезивање. То је први корак који мора испунити сваки ПДВ обвезник.

Овјерен и потписан Уговор о коришћењу информационог система за електронско пословање са Управом за индиректно опорезивање сваки обвезник подноси надлежном припадајућем регионалном центру УИО (Бањалука, Сарајево, Мостар и Тузла).

Поред тога сваки порески обвезник мора извршити пријаву заступника – физичког лица које ће у име обвезника обављати електронско пословање са УИО (подносити ПДВ пријаве коришћењем квалификоване електронске потврде). Заступник може бити особа запослена код пореског обвезника, или књиговођа који припрема ПДВ пријаве за већи број пореских обвезника. У сваком случају заступник је физичко лице које мора имати квалификовану електронску потврду, а то може добити код Управе за индиректно опорезивање.

УИО је сертификовано тијело за издавање квалификованих електронских потврда и као овјерилац Управа издаје квалификоване електронске потврде физичким лицима и физичким лицима запосленим код пореских обвезника. Захтјеви за издавање квалификованих електронских потврда такођер се подносе надлежном регионалном центру УИО.

Обавеза подношења ПДВ пријава употребом квалификоване електронске потврде за све ПДВ обвезнике наступа од пореског периода јануар 2024. године и зато сви ПДВ обвезници морају предузети неопходне кораке како би били у могућности да у законски предвиђеном року испуне своје обавезе.