Обавјештење пореским обвезницима

Поштовани порески обвезници,

обавјештавамо вас да је у децембру 2023. године и у јануару 2024. године у Управи за индиректно опорезивање запримљен велики број захтјева за испуњење услова за предају ПДВ пријаве за мјесец јануар 2024. године овјерене квалификованом електронском потврдом. Будући да је непосредно пред истек рока пристигао огроман број захтјева са пратећом документацијом (Уговор о кориштењу ИТ система за е-пословање са УИО, пријава заступника као и захтјев за издавање квалификоване електронске потврде), дошло је до великог загушења приликом обраде пристиглих захтјева од стране запосленика УИО у свим регионалним центрима. Ово је довело и до застоја приликом издавања квалификованих електронских потврда у свим регионалним центрима и због тога долази и до кашњења креирања уплатница и уручења квалификованих електронских потврда лицима која су већ поднијела захтјев.

Уколико сте поменуте захтјеве са пратећом документацијом већ предали у УИО обавјештавамо вас да сте испунили своју обавезу, а службеници Управе ће вас контактирати чим ваш предмет буде у обради. У том смислу није потребно да додатно телефонски позивате бројеве у Управи за индиректно опорезивање интересујући се за стање предмета. Сви они обвезници који су уредно и на вријеме поднијели захтјеве са пратећом документацијом, а који из оправданих разлога не добију од УИО квалификовану електронску потврду, моћи ће ПДВ пријаву за мјесец јануар 2024. године предати у Управу за индиректно опорезивање на начин како су то радили и до сада (username и password).

Сво остали обвезници који су регулисали електронско пословање са УИО и већ имају електронску квалификовану потврду ПДВ пријаву за мјесец јануар 2024. године предају у УИО овјерену на нови начин.

Упућујемо задњи апел свим оним обвезницима који још увијек нису, да хитно, а најкасније до 31.01.2024. године предају у УИО Уговор о кориштењу ИТ система за е-пословање са УИО, пријаву заступника као и захтјев за издавање квалификоване електронске потврде.

С поштовањем.