Обавјештење о wеb апликацији за попуњавање образаца за електронско пословање са УИО

10.01.2024 | Новости

С обзиром да се приближава рок обавезног подношења пореске пријаве уз употребу квалификоване електронске потврде за све обвезнике индиректних пореза, у циљу бржег и ефикаснијег подношења неопходне документације као и обраде истe, постављене су нове електронске форме у оквиру wеb апликације за попуњавање појединих образаца за електронско пословање са Управом за индиректно опорезивање (Уговор о коришћењу ИТ система за е-пословање са УИО, пријава заступника и пријава заступника за регулисање електронског пословања).  Поменутим обрасцима је могуће приступити  путем линкова на званичној интернет страници УИО у дијелу:  Прописи -> Остали прописи -> Електронско пословање са УИО, умјесто досадашњих образаца који су били у ПДФ формату.