Обавјештење о новим трансакционим рачунима за уплате индиректних пореза и осталих прихода и такси које наплаћује УИО

Обавјештење о новим трансакционим рачунима за уплате индиректних пореза и осталих прихода и такси које наплаћује УИО отворених код АСА Банка д.д. Сарајево.

АСА Банка Наша и снажна д.д. Сарајево обавијестила је Управу за индиректно опорезивање (у даљем тексту: УИО) да ће дана 30.11.2022. године бити извршена статусна промјена припајања АСА Банка Наша и снажна д.д. Сарајево, АСА Банци д.д. Сарајево.

Овим путем Вас обавјештавамо да ће бројеви трансакционих рачуна за уплату индиректних пореза и осталих прихода и такси које наплаћује УИО, објављени у Правилнику о уплаћивању индиректних пореза и осталих прихода и такси које наплаћује УИО („Службени гласник БиХ“, број 21/20 и 23/20), претходно отворени у АСА Банка Наша и снажна д.д. Сарајево, бити замијењени новим трансакционим рачунима за уплату, који су на располагању пореским обвезницима и осталим физичким и правним лицима почев од 05.12.2022. године, а како слиједи:

Назив рачуна Анекс
Правилника о уплаћивању индиректних пореза и осталих прихода и такси које наплаћује УИО
Рачуни за уплату који су отворени у АСА Банка Наша и снажна д.д. Сарајево

(до 30.11.2022.)

Нови рачуни за уплату у АСА Банка д.д. Сарајево

(од 05.12.2022.)

Рачун за плаћање обавеза по извозној или увозној царинској пријави IV 1401010310000975 1340010310000436
Рачун за плаћање обавеза при увозу и извозу које се не наплаћују на основу царинске пријаве, по основу осталих прихода и такси, као и једнократних уплата V 1401010310001072 1340010310000533
Рачун за плаћање обавеза ПДВ-а, акциза и путарине на производе домаће производње VI 1401010310001169 1340010310000630
Рачун за уплату готовинског депозита у сврху осигурања дуга VII 1401010310001363 1340010310000824

УИО ће у што скорије вријеме извршити и измјену Правилника о уплаћивању индиректних пореза и осталих прихода и такси које наплаћује УИО у дијелу који се односи на уплатне рачуне из горе наведених анекса.