Ново корисничко упутство за електронско пословање

9.06.2023 | Новости

Поштовани обвезници,

Обавјештавамо вас да је ново Корисничко упутством за електронско пословање са Управом за индиректно опорезивање уз коришћење квалификованог електронског потписа  објављено у “Службеном гласнику БиХ”, бр. 40/23, те да ступа на снагу дана 10.06.2023. године.

Имајући у виду да је Правилником о измјенама Правилника о примјени Закона о ПДВ-у (“Службени гласник БиХ”, бр. 87/22) прописано да су порески обвезници који имају статус “великих обвезника индиректних пореза” дужни ПДВ пријаву достављати УИО електронским путем употребом квалификоване електронске потврде од пореског периода јуни 2023. године, још једном позивамо све “велике пореске обвезнике индиректних пореза” да, уколико већ то нису учинили, што је прије могуће поднесу Управи за индиректно опорезивање  потписан Уговор о кориштењу информационог система за електронско пословање са Управом за индиректно опорезивање, као и да благовремено изврше пријављивање овлашћених заступника који ће у име корисника обављати е-пословање са УИО.

Поступак регулисања електронског пословања са Управом за индиректно опорезивање:

 1. Овлашћени представник правног лица (корисника) попуњава, потписује и, лично или путем поште, подноси Управи за индиректно опорезивање, сљедећу документацију:
  • Уговор о коришћењу информационог система за електронско пословање са Управом за индиректно опорезивање
  • Пријаву заступника за регулисање е-пословања са УИО (уколико корисник именује лице које ће поред њега моћи вршити пријаву и одјаву заступника – НИЈЕ ОБАВЕЗНО)
  • Пријаву заступника – физичко лице које ће у име корисника обављати електронско пословање са УИО (подношење ПДВ и ПДА пријаве, подношење провозних декларација – NCTS и др.) коришћењем квалификоване електронске потврде
 1. Након извршене верификације достављене документације, службеници Управе за индиректно опорезивање ће путем електронске поште позвати корисника на склапање и преузимање Уговора о коришћењу информационог система за електронско пословање са Управом за индиректно опорезивање.
 2. За комплетирање поступка пријаве заступника за регулирање е-пословања (уколико корисник истог именује) и заступника неопходно је извршити депоновање квалификоване електронске потврде истих.

Документација из тачке 1. се подноси Групи за информационе технологије у неком од регионалних центара УИО:

 • Регионални центар Бања Лука Улица Младена Стојановића 7, 78000 Бања Лука
 • Регионални центар Мостар Родоч бб, 88000 Мостар
 • Регионални центар Сарајево Змаја од Босне 47б, 71000 Сарајево
 • Регионални центар Тузла Улица Митра Трифуновића Уче 161, 75000 Тузла

Сву потребну документацију везану за електронско пословање са УИО уз коришћење квалификованих електронских потврда можете пронаћи на линку овде.

Још једном подсјећамо да се у сврху електронског пословања са УИО уз коришћење квалификованих електронских потврда могу користити квалификоване електронске потврде издате у складу са еIDAS Уредбом ЕУ број 910/2014 од стране Овјериоца УИО или других овјерилаца уписаних у евиденцију овјерилаца код Уреда за надзор и акредитацију овјерилаца при Министарству комуникација и транспорта БиХ, уколико су компатибилне са софтвером који УИО користи у оквиру електронског пословања.

Све детаље у вези с поступком издавања квалифицикованих електронских потврда преко Овјериоца УИО можете пронаћи на линку https://ca.uino.gov.ba/bs/usluge/izdavanje.html.