Даљњи раст прихода од индиректних пореза

4.09.2023 | Новости

Управа за индиректно опорезивање биљежи нове рекордне приходе од индиректних пореза, па је тако у мјесецу августу 2023. године прикупљен највећи мјесечни износ прихода од успостављање институције, чак 979 милиона КМ.

Кумулативно, приходи од индиректних пореза у осам мјесеци 2023. године износили су 6 милијарди и 931 милион КМ и већи су за 495 милиона КМ или 7,69 % у односу на исти период 2022. године када су износили 6 милијарди и 436 милиона КМ.  

УИО је у периоду јануар-август 2023. године привреди вратила 1 милијарду и 454 милиона КМ поврата ПДВ-а, тако да су нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима у периоду јануар-август 2023. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 5 милијарди и 477 милиона КМ и већи су за 407 милион КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2022. године.

РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

 За финансирање државних институција у периоду јануар-август 2023. године распоређен је износ од 679 милиона КМ. Остатак прикупљених прихода од индиректних пореза завршио је код ентитета и Брчко дистрикта. Тако је Федерација БиХ са јединственог рачуна добила 2 милијарде 982 милиона КМ, Република Српска 1 милијарду и 614 милиона КМ и Брчко дистркт 165 милиона КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Дистрикту Брчко БиХ са припадајућим спољним дугом у периоду јануар-август 2023. године у поређењу са истим периодом прошле године. Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-31.08. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2023 2.310 531 1.256 265 153 7
2022 2.313 318 1.293 154 146 4
% промјене -0,12 67,09 -2,87 71,56 5,20 64,26

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 141 милиона КМ, Република Српска 93 милиона КМ и Дистрикт Брчко 4,8 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 КМ.