е-Царина

Е-царина у оквиру Управе за индиректно опорезивање подразумијева спровођење пословних процеса у области царина електронским путем уз кориштење доступних информатичких алата.

Очекује се да концепт е-царина допринесе већој ефикасности царинске службе, убрзању спровођења царинских процедура, доступност квалитетнијих података, спречавању превара и кријумчарења, јачању царинских контрола и анализе ризика, повећању сигурности и заштиту царинског подручја Босне и Херцеговине и њених грађана.