База обвезника

Одаберите параметре претраге:*

Унесите појам претраге (Назив, ЈИБ...):*

Молимо унесите минимално 3 карактера Молимо да унесете свих 12 цифара

Унесите верфикациони код са слике:*

Погрешан унос! Молимо унесите верификациони код.

Упутство: Претраживање можете вршити по дијелу имена фирме или по ЈИБ броју. Уколико вршите претрагу по ЈИБ броју морате унијети дванаестоцифрени број у поље. Уколико број није дванаестоцифрени или је поље празно, претрага неће вратити резултате. Уколико желите да извршите претрагу по дијелу имена обвезника требате у поље унијети најмање три слова. Код са слике је ОБАВЕЗАН.

Захтјев за упис у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза по било ком основу, подноси се Одсјеку за порезе у надлежном Регионалном центру УИО, према сједишту/пребивалишту подносиоца.

Ажурирање базе врши се свакодневно.