Ослобађања

Одредбама члана 207. Закона о царинској политици у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 58/15), који члан се примјењује од 25.04.2018. године, прописани су случајеви ослобађања од плаћања увозних и извозних дажбина (царинске повластице).

Одлуком о условима и поступку остваривања права на ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина („Службени гласник БиХ“, број 24/18) прописују се услови и поступак остваривања права на ослобађање од плаћања увозних дажбина при пуштању робе у слободан промет у случајевима прописаним чланом 207. тачка а) Закона о царинској политици у Босни и Херцеговини и ограничења у погледу располагања робом која је ослобођена од плаћања увозних дажбина, као и за ослобађања од плаћања извозних дажбина при извозу.

Од плаћања увозних и извозних дажбина ослобађа се:

 • Опрема која представља улог страног лица
 • Опрема за производњу
 • Роба за војне и полицијске снаге и казнено- поправне установе
 • Роба за деминирање
 • Роба за пројекте обнове и реконструкције
 • Опрема за органе цивилне заштите и ватрогаства
 • Лична имовина физичког лица које преноси своје уобичајено пребивалиште из друге државе
 • Роба која се увози поводом склапања брака
 • Лична имовина наслијеђена у другој држави
 • Школска опрема, образовни материјали и повезани предмети домаћинства
 • Роба занемариве вриједности
 • Пошиљке које физичко лице шаље другом физичком лицу
 • Производна средства и друга опрема која се увози у сврху преноса дјелатности из друге државе
 • Производи које пољопривредници из Босне и Херцеговине  добију на посједима који се налазе у другој држави
 • Сјеме, гнојиво и производи за обрађивање земље и усјеви које уносе пољопривредни произвођачи из других држава
 • Роба која се налази у личном пртљагу путника
 • Образовни, научни и културолошки материјали, научни инструменти и уређаји
 • Лабораторијске животиње и биолошке или хемијске материје намијењене за научно истраживање
 • Терапеутске супстанце људског поријекла и реагенси за одређивање крвне групе и врсте ткива
 • Инструменти и уређаји намијењени за медицинско истраживање, медицинско дијагностиковање или лијечење
 • Референтне супстанце за контролу квалитета медицинских производа
 • Фармацеутски производи који се користе на међународним спортским догађајима
 • Роба за хуманитарне организације
 • Роба за потребе слијепих лица
 • Роба за потребе других хендикепираних лица
 • Роба за жртве несреће
 • Путнички аутомобил који увози инвалидно лице
 • Одликовања и признања
 • Поклони примљени у оквиру међународних односа
 • Роба намијењена монарсима или шефовима државе
 • Роба увезена у промотивне сврхе
 • Роба која се увози за испитивање, анализу или тестирање
 • Пошиљка послана органу који штити ауторска права или индустријска и комерцијална патентна права
 • Туристичка информативна литература
 • Разни документи и предмети
 • Помоћни материјали за утовар и заштиту робе током превоза
 • Слама, крма и храна за животиње током превоза
 • Гориво и мазиво у друмским моторним возилима и посебним спремницима
 • Материјали за градњу, одржавање или украшавање спомен плоча или гробља за жртве рата
 • Ковчези, погребне урне и украсни погребни предмети
 • Ослобађање по основу међународног споразума

У Босни и Херцеговини тренутно нису прописане извозне дажбине.

Поштански промет

Од плаћања увозних дажбина ослобођена је:

 1. Роба занемариве вриједности садржана у пошиљци посланој директно из друге државе примаоцу у Босни и Херцеговини чија је укупна вриједност до 300,00 конвертибилних марака по пошиљци.

Ослобађање од плаћања увозних дажбина не одобрава се за: алкохолне производе, парфеме и тоалетне воде и дуван и дуванске производе.

 1. Робa некомерцијалног карактера садржана у пошиљци (повремене пошиљке) коју бесплатно шаље физичко лице из друге државе физичком лицу у Босни и Херцеговини у вриједности до 90,00 конвертибилних марака по пошиљци.

У наведену вриједност пошиљке се укључује и вриједност робе из члана 23. став (5) Одлуке условима и поступку остваривања права на ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина, када ту робу садржи пошиљка.

Одлука и други проведбени прописи

Одлуке:

 

ИПА: