Једнократна пријава пореза

Образац пријаве за задужење обавезе по основу једнократне уплате заприма Група за обраду пријава у надлежном Регионалном центру.