Пријавите потпуно анонимно било који облик утаје царине или пореза

Управа за индиректно опорезивање све грађане позива на сарадњу путем отворене линије 080 02 06 07

Отворена линија подешена је тако да се не може видјети са којег броја зовете и нисте дужни остављати личне податке, те се ни на који начин не може утврдити Ваш идентитет.

Службеници Управе за индиректно опорезивање на располагању су Вам 24 сата за Ваше позиве на број:

080 02 06 07

Трошкове Ваших позива сноси Управа за индиректно опорезивање БиХ и они су за Вас у потпуности бесплатни.

Wеб образац за пријаву било којег облика утаје царине и пореза

Уколико имате било какве информације о нелегалном увозу роба или било које друге информације које указују на евентуално кршење царинских или порезних законских прописа, можете послати информацију Сектору за провођење прописа Управе за индиректно опорезивање.

10 + 5 =

Пријавите корупцију

У циљу да се осигура максимална професионалност и транспарентност у раду сваког запосленог у Управи за индиректно опорезивање, обавјештавамо све обвезнике индиректних пореза, као и све грађане у Босни и Херцеговини, који су незадовљни радом службеника УИО, непримјереним понашањем или незаконитим поступањем истих, да имају могућност подношења примједби и електронским путем на е-маил адресу:

primjedbe@uino.gov.ba

Одсјек за професионалне стандарде, као надлежна орагизациона јединица у Управи за индиректно опорезивање, провјериће сваку запримљену примједбу на начин да ће иста бити обрађена стручно, непристрасно и ефикасно, уз достављање повратне информације подносиоцу примједбе.

Путем Вајбер броја 065 355 155

грађани нам могу прослиједити информације о мјесту и лицима која се баве незаконитом продајом дувана и дуванских прерађевина. Што више јасних и конкретних информација од велике је помоћи службеницима УИО јер ће брже и лакше провести активности на терену и извршити одузимање нелегално продаване акцизне робе