О нама

Оснивање

Усвајањем закона о систему индиректног опорезивања 29.12.2003. године Парламент Босне и Херцеговине створио је правни основ за успостављање Управе за индиректно опорезивање, највеће институције на државном нивоу.

Током 2004. године извршено је спајање бивших царинских управа ентитета и Дистрикта Брчко. Упоредо с процесом реорганизације царинске службе, основан је Сектор за порезе, први пут на државном нивоу, који је имао задатак развити и спровести јединствени систем пореза на додату вриједност.

2004. годину обиљежило је спајање царинских администрација и пренос овлшћења а Управа је као јединствена цјелина стварно почела функционисати на цијелоj територији БиХ од 01.01.2005. године. Само годину и по касније УИО је почела с регистрацијом ПДВ обвезника што је представљало завршну фазу припрема за увођење ПДВ-а. У најкраћем могућем року УИО је извршила врло успјешно увођење новог пореског система што је од стране релевантних међународних институција оцијењено као један од кључних корака за успостављање јединственог економског простора, смањење сиве економије, потицање страних улагања и смањење спољнотрговинског дефицита.

Руководство и организација УИО

УИО је самостална управна организација која за свој рад путем Управног одбора одговара Савјету министара БиХ. Управни одбор УИО има 6 чланова од којих су три министра финансија чланови по службеној дужности.

Сједише УИО је у Бањој Луци. Активности на терену одвијају се кроз четири регионална центра - Сарајево, Бања Лука, Мостар и Тузла, те 39 царинских испостава и 60 царинских реферата, од чега је 44 путних граничних прелаза, 4 ваздушна, 8 жељезничких, 3 поштанска гранична прелаза и 5 слободних зона. Организациону структуру Управе чини пет сектора и 4 одјељења која чине Кабинет директора.

Правни основ

Кључни закони на којима се заснива рад Управе за индиректно опорезивање су:

 • Закон о систему индиректног опорезивања у БиХ
 • Закон о Управи за индиректно опорезивање
 • Закон о поступку индиректног опорезивања
 • Закон о поступку принудне наплате
 • Закон о царинској политици БиХ
 • Закон о царинским прекршајима
 • Закон о царинској тарифи БиХ
 • Закон о порезу на додату вриједност
 • Закон о акцизама
 • Закон о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода

Циљеви

УИО је једини орган у Босни и Херцеговини одговоран за спровођење законских прописа и политике индиректног опорезивања, те за наплату и расподјелу прихода од индиректних пореза.

У надлежности Управе је прикупљане свих индиректних пореза у БиХ: пореза на додату вриједност, царина, акциза и путарине. Само 18 мјесеци од формалног успостављања УИО је ушла у завршну фазу припрема за увођење пореза на додату вриједност и почела с регистрацијом ПДВ обвезника.

Од предвиђених 20 хиљада ПДВ обвезника, колико се очекивало према подацима ентитетских пореских управа, УИО тренутно брине за легално пословање и ефикасну наплату пореза за више од 55.000 ПДВ обвезника. Од успостављања Управа биљежи константан раст прихода. Наши приоритети су остварење захтјевних циљева које пред нас поставља процес приближавања Европској унији а то су:

 • убрзање протока роба и људи уз истовремено појачање контроле,
 • подизање нивоа безбједности грађана, те развијање сарадње с другим домаћим и међународним институцијама, с циљем хармонизације процедура и усклађивања законодавства према захтјевима ЕУ,
 • боља размјена информација с другим институцијама и ефикасна борба против илегалне трговине и било којег облика царинских или пореских превара.

Поштовани корисници wеb странице Управе за индиректно опорезивање,

Током протеклих година пратимо стални напредак информационих технологија на свим нивоима, а посебно на успостављању нових врста корисничких услуга, гдје ће обвезници индиректних пореза, путем интернета бити у прилици остваривати своја права на једноставан и безбједан начин. Увјерен сам да ће ново издање wеb странице Управе за индиректно опорезивање допринијети да обвезници индиректних пореза, ослањајући се на добре праксе извршавања законских обавеза, ефикасније примјењују прописе о индиректном опорезивању. Наша настојања су да wеb страница буде актуeлна и даје прегледне информације о свим подручјима рада Управе, а једно од настојања је да се путем wеb презентовања омогући улазак у шири спектар информисања и увида у јавност рада највеће државне институције у Босни и Херцеговини. Такође, важећи прописи о индиректном опорезивању сада су сортирани прегледније, те их је свакако брже и лакше претраживати.Овим путем отвара се ново поглавље у комуницирању са нашим обвезницима и сигурни смо да ће на обострано задовољство wеb страница бити често коришћен алат у спровођењу пореских и царинских поступака и процедура. Моји сарадници и ја ћемо у будућности бити отворени за сваку примједбу, похвалу или сугестију, као и до сада. Уз жељу да ће нова wеb страница испунити очекивања корисника, позивам обвезнике индиректних пореза и на wеb дијалог.

Др Зоран Тегелтија

Директор, Управа за индиректно опорезивање