Оглас

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22) и Одлуке директора Управе за индиректно опорезивање број: 01-34-2-2723/23 од 20.10.2023.године, Управа за индиректно опорезивање расписује ЈАВНИ ОГЛАС за пријем запосленика у радни однос на неодређено вријеме.