Оглас

О Б А В И Ј Е С Т  о писменом дијела тестирања кандидата по Јавном огласу за пријем запосленика у радни однос на неодређено вријеме у Управу за индиректно опорезивање, објављеном дана 13.03.2023. године

Обавјештавамо кандидате да ће се писмени дио испита по Јавном огласу за пријем запосленика у Управу за индиректно опорезивање објављеном дана 13.03.2023. године одржати дана 19.05.2023. године (петак), у просторијама Правног Факултета у Бањој Луци, улица Војводе Степе Степановића 77.

  • Писмени дио испита за кандидате који су пријаву поднијели на радна мјеста за које је прописан услов ССС, одржаће се у вријеме и по редослиједу како слиједи:
  1. Група А са почетком у 09:30 часова (кандидати чије презиме почиње од слова А до слова К),
  2. Група Б са почетком у 11:00 часова (кандидати чије презиме почиње од слова Л до слова Ж).
  • Писмени дио испита за кандидате који су пријаву поднијели на радна мјеста за које је прописан услов ВШС, одржаће се у 12:30 часова (презиме кандидата од слова А до слова Ж).
  • Писмени дио испита за кандидате који су пријаву поднијели на радна мјеста за које је прописан услов НК, одржаће се у 14:00 часова (презиме кандидата од слова А до слова Ж).

Кандидати који су се пријавили на радна мјеста за које је прописан услов НК,  ССС и ВШС морају приступити писменом дијелу  испита за свако од мјеста посебно, а према претходно наведеном распореду.

Кандидати који испуњавају услове за приступање писменом дијелу испита из Јавног огласа, биће обавијештени о одржавању писменог дијела испита телефонским путем.

Напомена:

Кандидати су обавезни доћи у заказано вријеме и са собом понијети идентификациони документ и хемијску оловку

 

Комисија за избор по Јавном огласу за пријем запосленика објављеном дана 13.03.2023. године