Огласи

Оглас о усменом дијела тестирања (интервју) кандидата по Јавном огласу

Оглас о усменом дијела тестирања (интервју) кандидата по Јавном огласу

О Б А В И Ј Е С Т о усменом дијела тестирања (интервју) кандидата по Јавном огласу за пријем запосленика у радни однос на неодређено вријеме у Управу за индиректно опорезивање, објављеном дана 13.03.2023. године Обавјештавамо кандидате да ће се усмени дио испита...

Оглас

О Б А В И Ј Е С Т  о писменом дијела тестирања кандидата по Јавном огласу за пријем запосленика у радни однос на неодређено вријеме у Управу за индиректно опорезивање, објављеном дана 13.03.2023. године Обавјештавамо кандидате да ће се писмени дио испита по Јавном...

Оглас

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22) и Одлуке директора Управе за индиректно опорезивање број: 01-34-2-882-1-1/23 од 09.03.2023. године, Управа за индиректно...