Огласи

Оглас

Оглас

О Б А В И Ј Е С Т О полагању усменог дијела тестирања (интервју)  кандидата по Јавном огласу за пријем запосленика у Управу за индиректно опорезивање објављеном дана 14.02.2024. године Обавјештавамо кандидате да ће се усмени дио тестирања (интервју) по Јавном огласу...

Оглас

Дана 25.03.2024.године, на службеној интернет страници Агенција за државну службу БиХ www.ads.gov.ba објављен је Јавни оглас за попуњавање радних мјеста државних службеника у Управи за индиректно опорезивање...

Оглас

Оглас

Обавјештавамо кандидате да ће се писмени дио тестирања по Јавном огласу за пријем запосленика у Управу за индиректно опорезивање објављеном дана 14.02.2024. године одржати дана 27.03.2024. године (сриједа)  у просторијама Економског факултета у Бањој Луци, улица Мајке...

Оглас

Јавни оглас

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17, 59/22 и 88/23) и Одлуке директора Управе за индиректно опорезивање број: 01-34-2-575/24 од 12.02.2024. године, Управа за...

Оглас

Оглас

Обавјештавамо кандидате да ће се усмени дио тестирања по Јавном огласу за пријем запосленика у Управу за индиректно опорезивање објављеном дана 24.10.2023. године одржати у згради Главне канцеларије Управе за индиректно опорезивање Бања Лука,  на адреси  Васе Пелагића...

Оглас

Оглас

Обавјештавамо кандидате да ће се писмени дио тестирања по Јавном огласу за пријем запосленика у Управу за индиректно опорезивање објављеном дана 24.10.2023. године одржати у просторијама Правног факултета у Бањој Луци, улица Булевар војводе Степе Степановића 77, Бања...

Оглас

Оглас

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22) и Одлуке директора Управе за индиректно опорезивање број: 01-34-2-2723/23 од 20.10.2023.године, Управа за индиректно...

Оглас

Оглас о усменом дијела тестирања (интервју) кандидата по Јавном огласу

О Б А В И Ј Е С Т о усменом дијела тестирања (интервју) кандидата по Јавном огласу за пријем запосленика у радни однос на неодређено вријеме у Управу за индиректно опорезивање, објављеном дана 13.03.2023. године Обавјештавамо кандидате да ће се усмени дио испита...

Оглас

О Б А В И Ј Е С Т  о писменом дијела тестирања кандидата по Јавном огласу за пријем запосленика у радни однос на неодређено вријеме у Управу за индиректно опорезивање, објављеном дана 13.03.2023. године Обавјештавамо кандидате да ће се писмени дио испита по Јавном...

Оглас

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22) и Одлуке директора Управе за индиректно опорезивање број: 01-34-2-882-1-1/23 од 09.03.2023. године, Управа за индиректно...