Јануар донио нови раст прихода од индиректних пореза

Управа за индиректно опорезивање у јануару 2024. године прикупила је 869 милиона КМ индиректних пореза, што је за 68 милиона КМ или 8,42 % више у односу на јануар 2023. године када је прикупљено 801 миллион КМ.  

УИО је у јануару 2024. године привреди вратила 168 милиона КМ поврата ПДВ-а, па су нето приходи који су отишли у расподјелу корисницима у јануару 2024. године, а то су држава, ентитети и Брчко дистрикт, износили 700 милиона КМ и већи су за 93 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили у јануару 2023. године.

РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА У ЈАНУАРУ 2024. ГОДИНЕ

 Расподјела прихода од индиректних пореза врши се у складу са законом о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода, те у складу са одлукама Управног одбора УИО о коефицијентима за расподјелу прихода ентитетима. Тако је у јануару 2024. године за финансирање државних институција са Јединственог рачуна УИО распоређен износ од 83 милиона КМ. Остатак прикупљених прихода распоређен је ентитетима и Брчко дистрикту и то на начин да је Федерацији БиХ дозначено 378 милиона КМ, Републици Српској 212 милиона КМ и Брчко дистрикту 21 милиона КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Дистрикту Брчко БиХ са припадајућим спољним дугом у јануару 2024. године у поређењу са јануаром прошле године. Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-31.01. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2024 275 85 155 45 20 1
2023 226 89 127 43 18 0
% промјене 21,98 -3,65 21,86 6,04 10,18

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 18 милиона КМ, Република Српска 11,9 милиона КМ и Дистрикт Брчко 0,6 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 KM.