Управа за индиректно опорезивање потписала Меморандум о разумијевању са Управом за приходе и царине Велике Британије

Данас је у Управи за индиректно опорезивање потписан Меморандум о разумијевању са Управом за приходе и царине Велике Британије.

Управa за приходе и царине Велике Британије донирала је Управи за индиректно опорезивање вриједану опрему која ће служити за унапријеђење капацитета институције у спровођењу активности из надлежности рада УИО, као и за бржи и ефикаснији рад службеника. Примопредаји су присуствовали представници Управе за приходе и царине Велике Британије и Миро Џакула, директор УИО, те руководиоци сектора Управе. Директор УИО се захвалио представницима Управа за приходе и царине Велике Британије те нагласио да ће донирана опрема бити распоређена и кориштена у складу са потребама УИО, као и да ће иста допринијети бољем и ефикаснијем раду службеника УИО.