Управа за индиректно опорезивање и Унија послодаваца Републике Српске потписале Меморандум „ЗАЈЕДНИЧКИ ДО БОЉИХ УВЈЕТА ПОСЛОВАЊА И СМАЊЕЊА КОРУПЦИЈЕ“

9.12.2022 | Новости

Управа за индиректно опорезивање и Унија послодаваца Републике Српске потписале Меморандум „ЗАЈЕДНИЧКИ ДО БОЉИХ УСЛОВА ПОСЛОВАЊА И СМАЊЕЊА КОРУПЦИЈЕ“

Меморандум о сарадњи између Управе за индиректно опорезивање и Уније послодаваца Републике Српске потписан је данас у Бањој Луци. На Свјетски дан борбе против корупције Меморандум су потписали директор УИО др Миро Џакула и Предраг Зорић, предсједник Скупштине Уније послодаваца Републике Српске.

Циљ закључивања овог Меморандума је успостављање међусобне сарадње и унапређење односа страна потписница ради ефикаснијег остваривања заједничких циљева и интереса у вези са системом индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини, те посебно сарадња на реализацији пројекта за смањење ризика и превенцију корупције током инспекцијског надзора са коначном сврхом побољшања услова пословања. У правцу реализације основног циља овог меморандума стране потписнице ће заједнички разматрати могућности за унапређење законских и подзаконских прописа и процедура за чије спровођење је надлежна УИО. Цијенећи заједнички интерес страна потписница у спречавању могућих злоупотреба, превенцији корупције и других негативних трендова у вези са инспекцијским надзором, стране потписнице ће иницирати измјене регулативе из области индиректних пореза које ће омогућити елиминисање свих уочених негативних појава и трендова.

Управа за индиректно опорезивање позива све обвезнике који се сусретну са недоличним понашањем службеника УИО, да то пријаве путем наше wеb странице или отворене линије 080 02 06 07, као и било који облик коруптивног понашања запослених у овој институцији.