Састанак руководства Управе за индиректно опорезивање и Спољнотрговинске коморе БиХ: Потребне додатне едукације пословне заједнице у БиХ

Данас је у Бањалуци одржан састанак руководстава Управе за индиректно опорезивање и Спољнотрговинске коморе БиХ на којем је разговарано о унапређењу сарадње двије институције.

Закључено је да обје институције требају узети активно учешће на даљој промоцији новоуспостављеног поједностављења Овлашћеног привредног субјекта – статуса који пословној заједници даје додатне погодности, лакше и брже провођење свих царинских процедура.

Усаглашена је и потреба додатних едукација пословне заједнице у БиХ кад је у питању стицање статуса за све поједностављене царинске поступке, попут локалног или кућног царињења, те овлашћеног пошиљаоца и примаоца. Убрзање увозног и извозног царињења роба било би евидентније када би већи број компанија из БиХ посједовао одобрења од УИО за вршење поједностављених царинских поступака.

Представници Спољнотрговинске коморе БиХ доставили су данас УИО и иницијативе пословне заједнице везано за потребу измјена законских и подзаконских аката из области ПДВ-а и акциза.