Рекордни приходи од индиректних пореза

Од успоставе Управе за индиректно опорезивање прикупљени су рекордни приходи од индиректних пореза.

Приходи од индиректних пореза у 2022. године износили су 9 милијарди и 926 милиона КМ и већи су за 1 милијарду и 480 милиона КМ или 17,53% у односу на исти период 2021. године када су износили 8 милијарди и 445 милиона КМ.  

УИО је у 2022. године привреди вратила 2 милијарду и 99 милиона КМ што је за 573 милиона КМ више у односу на исти период прошле године.

Нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима у периоду јануар-децембар 2022. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 7 милијарди и 826 милиона КМ и већи су за 907 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2021. године.

ПРИХОДИ ПРИКУПЉЕНИ У ДЕЦЕМБРУ 2022.

У децембру 2022. године прикупљено је 856 милиона КМ индиректних пореза што је за 65 милиона КМ више у односу на децембар 2021. године.

ВИШАК ПРИХОДА ЗАВРШИО КОД ЕНТИТЕТА И БРЧКО ДИСТРИКТА

За финансирање државних институција у 2022. години распоређен је износ од 865 милиона КМ. Федерацији БиХ је укупно рапоређено 4 милијарде и 300 милиона КМ, Републици Српској 2 милијарде и 372 милиона КМ и Брчко дистрикту 240 милиона КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Дистрикту Брчко БиХ са припадајућим спољним дугом у периоду јануар-децембар 2022. године у поређењу са истим периодом прошле године. Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-31.12. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2022 3,557 535 1,981 254 225 8
2021 3,069 509 1,708 242 196 7
% промјене 15.89 5.00 15.98 5.22 14.75 6.24

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 208 милиона КМ, Република Српска 137 милиона КМ и Дистрикт Брчко 7 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 КМ.