Приходи од индиректних пореза за првих пет мјесеци 2022.године

2.06.2022 | Новости

Приходи од индиректних пореза у првих пет мјесеци мјесеца 2022. године износили су 3 милијарде и 833 милиона КМ и већи су за 739 милиона КМ или 23,88% у односу на исти период 2021. године када су износили 3 милијарде и 94 милиона КМ.

УИО је у првих пет мјесеци 2022. године привреди вратила 819 милиона КМ што је за 224 милиона КМ више у односу на исти период прошле године.

Нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима у првих пет мјесеци 2022. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 3 милијарде и 14 милиона КМ и већи су за 515 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2021. године.

ПРИХОДИ ПРИКУПЉЕНИ У МАЈУ 2022.

У мају 2022. године прикупљено је 828 милиона КМ индиректних пореза што је за 201 милион КМ више у односу на мај 2021. године.

РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА У ЈАНУАРУ-МАЈ 2022. ГОДИНЕ

За финансирање државних институција у првих пет мјесеци 2022. године распоређен је износ од 317 милиона КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Дистрикту Брчко БиХ са припадајућим спољним дугом за прва три мјесеца 2022. године у поређењу са истим периодом прошле године. Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-31.05. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2022 1.377 197 767 93 86 4
2021 1.062 206 589 94 68 4
% промјене 29,68 -4,38 30,29 -0,75 25,97 2,09

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 82,4 милиона КМ, Република Српска 54,5 милиона КМ и Дистрикт Брчко 2,8 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 КМ.