Приходи од индиректних пореза већи за 398 милиона КМ

8.05.2024 | Новости

Приходи од индиректних пореза за четири мјесеца 2024. године износили су 3 милијарде и 602 милиона КМ и већи су за 398 милиона КМ или 12,42% у односу на исти период 2023. године када су износили 3 милијарде и 204 милиона КМ.  

Након што је УИО у четири мјесеца 2024. године привреди вратила 691 милиона КМ по основу поврата ПДВ-а, нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима, а то су држава, ентитети и Брчко дистрикт, износили су 2 милијарде и 911 милиона КМ и већи су за 422 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2023. године.

Само у априлу 2024. године прикупљено је 972 милиона КМ индиректних пореза.

РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА У ЈАНУАРУ-АПРИЛУ 2024. ГОДИНЕ

За финансирање државних институција у четири мјесеца 2024. године распоређен је износ од 337 милиона КМ. Највећи дио прихода од индиректних пореза, као и сав прикупљен вишак прихода, завршио је код ентитета и Брчко дистрикта. Тако је Федерацији БиХ у четири мјесеца 2024. године распоређено 1 милијарда и 567 милион КМ, Републици Српској 878 милиона КМ и Брчко дистрикту 88 милиона КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Брчко дистрикту са припадајућим спољним дугом за четири мјесеца 2024. године у поређењу са истим периодом прошле године. Износи за отплату вањског дуга се одбијају прије расподјеле прихода корисницима. Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-30.04. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни  дуг Дозначено Спољни Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2024 1.159 338 662 170 80 6
2023 980 286 546 136 68 4
% промјене 18,30 18,24 21,30 24,43 17,79 49,82

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева(0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 70,3 милиона КМ, Република Српска 46,5 милиона КМ и Дистрикт Брчко 2,3 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 КМ.