Приходи од индиректних пореза већи за 1 милијарду и 412 милиона КМ

2.12.2022 | Новости

Приходи од индиректних пореза у једанаест мјесеци 2022. године износили су 9 милијарди и 76 милиона КМ и већи су за 1 милијарду и 412 милиона КМ или 18,43% у односу на исти период 2021. године када су износили 7 милијарди и 664 милиона КМ.

Само у новембру 2022. године прикупљено је 862 милиона КМ индиректних пореза што је за 99 милиона КМ више у односу на новембар 2021. године.

УИО је у периоду јануар-новембар 2022. године привреди вратила 1 милијарду и 889 милиона КМ што је за 528 милиона КМ више у односу на исти период прошле године.

Након што је УИО извршила поврат ПДВ-а привреди у износу од 1 милијарду и 889 милиона КМ, нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима у периоду јануар-новембар 2022. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 7 милијарди и 187 милиона КМ и већи су за 884 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2021. године.

РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

 За финансирање државних институција у периоду јануар-новембар 2022. године распоређен је износ од 792 милиона КМ. Вишак прикупљених прихода од индиректних пореза завршио је на рачунима ентитета и Дистрикта Брчко. Тако је Федерација БиХ добила 3 милијарде и 943 милиона КМ, Република Српска 2 милијарде и 182 милиона КМ, и Дистрикт Брчко 220 милиона КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Дистрикту Брчко са припадајућим спољним дугом у периоду јануар-новембар 2022. године у поређењу са истим периодом прошле године. Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-30.11. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2022 3.247 503 1.814 241 206 8
2021 2.787 464 1.553 219 178 7
% промјене 16,51 8,28 16,80 9,80 15,97 5,14

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 193 милиона КМ, Република Српска 127 милиона КМ и Дистрикт Брчко 6 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 КМ.