Приходи од индиректних пореза већиза 848 милиона КМ

5.07.2022 | Новости

Приходи од индиректних пореза за шест мјесеци 2022. године износили су 4 милијарде и 703 милиона КМ и већи су за 848 милиона КМ или 22,01% у односу на исти период 2021. године када су износили 3 милијарде и 855 милиона КМ.  

УИО је за шест мјесеци 2022. године привреди вратила 996 милиона КМ што је за 280 милиона КМ више у односу на исти период прошле године.

Нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима за шест мјесеци 2022. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 3 милијарде и 707 милиона КМ и већи су за 567 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2021. године.

ПРИХОДИ ПРИКУПЉЕНИ У ЈУНУ 2022.

 У јуну 2022. године прикупљено је 869 милиона КМ индиректних пореза што је за 109 милиона КМ више у односу на јун 2021. године.

РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА У ЈАНУАРУ-ЈУН 2022. ГОДИНЕ

 За финансирање државних институција за шест мјесеци 2022. године распоређен је износ од 383 милиона КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Дистрикту Брчко БиХ са припадајућим спољним дугом за шест мјесеци 2022. године у поређењу са истим периодом прошле године. Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-30.06. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2022 1.713 230 947 109 107 4
2021 1.359 251 746 119 88 4
% промјене 26,02 -8,70 26,85 -8,00 21,88

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 100,8 милиона КМ, Република Српска 66,6 милиона КМ и Дистрикт Брчко 3,4 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 КМ.