Представници Пореске управе Шведске одржали радионицу за менаџмент УИО

У оквиру заједничког Пројекта Управе за индиректно опорезивање са Пореском управом Шведске данас је у Бањалуци одржана радионица на којој је дио менаџмента УИО упознат са методама и моделом анализе ризика који проводи једна од најуспјешнијих пореских администрација у Европској унији. Циљ ове радионице је био да се и службеници Управе који се налазе на руководећим позицијама упознају на који начин функционишу процеси управљања и анализе ризика у шведској пореској администрацији. Квалитетна анализа ризика постаје кључни фактор у препознавању ризичних области гдје се врши избјегавање поштивања законских прописа и пореска евазија и зато је ова област препозната као једна од кључних у заједничком пројекту, који је посвећен и побољшању услуга пореским обвезницима, начину рада пореских инспектора и свеобухватној промјени начина размишљања зспослених у свим пореским администрацијама у БиХ, па тако и у УИО.