Појачане контролне активности

26.07.2022 | Новости

Управа за индиректно опорезивање информира порезне обвезнике да ће дана 20.09.2022. године започети контролне активнсти за обвезнике код којих је евидентиран раст захтијеваног/одобреног поврата или неискориштеног порезног кредита.

Наведене активности су предвиђене Стратегијом унапрјеђења поштовања прописа о индиректном опорезивању за период 2022-2024. година и Акционим планом Стратегије за 2022. годину.

У вези са тим, позивамо све обвезнике ПДВ-а да још једном прегледају своје књиговодствене евиденције и ПДВ пријаве, те уколико уоче неправилности да евентуално измијене своје ПДВ пријаве прије почетка контролних активности.

Још једном подсјећамо да је циљ провођења наведене Стратегије јачање комуникације с порезним обвезницима, те благовремено информирање истих а у сврху упознавања порезних обвезника са својим правима и обавезама.