Од 2007. године покушавамо ријешити смјештај запослених у Бањој Луци

Након истека рока од мјесец дана од објаве јавног огласа за купoвину објекта за смјештај Главне канцеларије Управе за индиректно опорезивање у Бањoj Луци и објекта за потребе смјештаја Регионалног центра Бања Лука, данас је у 12:15 часова комисија УИО извршила отварање понуда.

Констатовано је да је у траженом року стигла једна понуда и то од понуђача Grand Trade д.о.о. из Бање Луке, при чему је за потребе канцеларијског и вишенамјенског простора (сале за састанке, просторије за смјештај сервера…), понуђач доставио понуду у количини од 12.280 m2 укупне цијене у износу од 71.119.620,00 КМ с ПДВ-ом, док је за потребе паркинг простора понуђено  4.740 m2 укупне цијене у износу од 27.451.710,00 КМ с ПДВ-ом.

Комисија УИО ће у наредном периоду вршити поступак евалуације пристигле понуде у смислу испуњености свих услова тражених у јавном огласу објављеном 13.12.2023. године.

Подсјећамо, Управа за индиректно опорезивање још од 2007. године покушава ријешити смјештај запослених у Главној канцеларији у Бањој Луци и запослених у Регионалном центру Бања Лука. У почетку се овај проблем покушао ријешити на начин да се купи земљиште за изградњу објекта у Бањој Луци, те се у неколико наврата са надлежнима у Граду Бања Лука покушало изнаћи адекватно земљиште за изградњу објекта УИО у Бањој Луци, међутим рјешење се није нашло. Након тога Савјет министара БиХ доноси Одлуку о вишегодишњим капиталним улагањима УИО у којој се врши измjена на начин да ће УИО купити готов објекат за смјештај службеника у Бањој Луци. До данас је Управа за индиректно опорезивање  покушала у четири наврата да купи готов објекат у Бањој Луци, међутим и ови поступци су били безупјешни. С обзиром на лоше услове у којима раде службеници УИО запослени у Главаној канцеларији у Бањој Луци и екстремно лоше услове у којима раде службеници запослени у Регионалном центру Бања Лука сви запослени очекују коначно рјешење овог проблема.