Одузети оптички нишани, мобилни телефони и тлакомјери

7.04.2023 | Новости

Овлаштена службена лица Управе за индиректно опорезивање, на подручју РЦ Тузла одузела су већу количину разне робе (оптички нишани, тлакомјери, мобилни телефони), чија се укупна тржишна вриједност процјењује на износ од цца 298.500 КМ.

Овлаштена службена лица Управе за индиректно опорезивање из Групе за спречавање кријумчарења и прекршаја, Одсјек за спровођење  прописа РЦ Тузла, у сарадњи са службеницима Групе за ревизију и контролу, Одсјека за порезе РЦ Тузла и службеницима Групе за обавјештавање, извршила су истовремену провјеру и контролу промета и поријекла роба на основу расположивих информација о нерегуларностима у пословању правног лица са подручја РЦ Тузла. Приликом провјера пронађена је већа количина робе страног поријекла (оптички нишани, тлакомјери, слушни апарати) за коју није постојала законом прописана документација те је иста одузета.

Такође, овлаштена службена лица Групе за спречавање кријумчарења и прекршаја, Одсјек за спровођење прописа РЦ Тузла, на основу оперативно тактичког рада спровели су потребне радње и активности на сузбијању незаконитости из надлежности УИНО те извршила одузимање предмета од правног лица са подручја РЦ Тузла. И у овом случају се радило о већој количини робе страног поријекла за коју није постојала законом прописана документација (мобилни телефони iPhone 14, iPhone 13, Samsung).

Укупна вриједност одузете робе у оперативним активностима Групе за спречавање кријумчарења и прекршаја, Одсјека за спровођење прописа РЦ Тузла износи цца 298.500 КМ, док су за утврђене незаконитости из Закона о царинским прекршајима БиХ, правним и одговорним лицима издати прекршајни налози и изречене новчане казне у укупном износу од 21.000 КМ.

У току предузимања мјера из своје надлежности кориштена је специјалистичка опрема, донирана од стране Америчке амбасаде путем програма EXBS и UNODC-а. 

Управа за индиректно опорезивање БиХ позива све грађане да на нашу отворену линију 080 02 06 07 пријаве сваки облик утаје царине или ПДВ-а, или нелегалну продају акцизних производа. Сви позиви су бесплатни и потпуно анонимни.