Обавјештење страним пружаоцима за услуге пружене у БиХ електронским путем

13.02.2023 | Новости

Управа за индиректно опорезивање (УИО) овим путем још једном подсјећа све стране субјекте који у Босни и Херцеговини пружају своје дигиталне услуге или врше услуге које се извршавају електронским путем, да на основу важеćег законодавства из области пореза на додану вриједност, такви пружаоци имају обавезу да се код УИО региструју за ПДВ, те обрачунавају и плаћају ПДВ по стандардној стопи од 17 % у за услуге пружене  лицима (потрошачима) на територији држава Босне и Херцеговине (БиХ). Према важеćем законодавству, за услуге које се пружају електронским путем лицима која нису регистрована за ПДВ у БиХ, која имају сталну адресу (пребивалиште) или обично бораве (боравиште) у БиХ, мјесто пружања ових услуга сматра се БиХ и ПДВ треба да се обрачуна и плати у БиХ по стандардној стопи од 17%. УИО обавјештава стране пружаоце услуга које се пружају електронским путем да испуњавање порезних обавеза мора бити обављено кроз регистрацију привредног друштва/обрта путем којег се обавља дјелатност у БиХ или кроз регистрацију путем порезног пуномоћника у БиХ (лица које је са регистрованим пословним сједиштем у БиХ). Обавеза регистрације произилази од самог момента обављања економске активности у БиХ са износом изнад прописаног прага опорезивања ПДВ-им (50.000,00 БАМ), сходно чему су и пружаоци таквих услуга законски обавезни да се региструју за ПДВ уколико изврше опорезиви промет у БиХ изнад наведеног износа. Неиспуњавање порезних обавеза у складу са важеćим законодавством и обављање економских активности у БиХ без одговарајуће порезне регистрације подлијеже санкционисању. Стога, подстичемо све пружаоце услуга које се пружају електронским путем, било домаćе или међународне, да се код УИО региструју за ПДВ и испуне порезне обавезе према важеćем законодавству.

Посебно истичемо да УИО у овом тренутку, сходно својим овлаштењима, врши провјере и идентификацију свих ино – субјекта који на територији БиХ пружају наведени вид услуга, те да ће по окончању ових радњи јавно објавити податке о субјектима и врстама услуга које та лица обављају, а која нису уписана код УИО у Јединствени регистар обвезника по основу ПДВ-а.