Обавјештење превозницима

18.01.2024 | Новости

Обавјештење о почетку имплементације НЦТС фазе 5 у Републици Србији. Имплементација нове верзије транзитног система – НЦТС фаза 5, која је усклађена са царинским законодавством ЕУ, као и са Конвенцијом о заједничком транзитном поступку, почиње 28. јануара 2024. године.

С обзиром да се ради о сложеној процедури, због привремене недоступности транзитног система, имплементације и (периода) стабилизације нове апликације, отежаног тока рада и смањеног прекограничног протока на граничним царинарницама са Републиком Србијом очекују се у периоду од 21х. 27. јануара 2024. до 16 сати. 28. јануара 2024.

С обзиром на наведено, молимо да обавијестите све учеснике у царинском поступку како би своје пословање прилагодили новонасталим околностима.

Више детаља доступно је на сајту Управе царина Републике Србији

https://www.carina.rs/upload/media/2024/1/18/58652/Implementation_of_the_new_version_of_the_transit_system.pdf