Обавјештење обвезницима

Поштовани порески обвезници,

Прије свега, желимо да Вам се захвалимо на досадашњој сарадњи и разумијевању.

Овим путем Вас подсјећамо да је почетком прошле године Управа за индиректно опорезивање усвојила Стратегију унапређења поштовања прописа за период 2022-2024, као још један корак напријед ка стварању модерне, кредибилне и услужно оријентисане пореске управе, те исту можете прочитати на службеној web страници УИО:https://www.uino.gov.ba/portal/wp-content/uploads/3-O-NAMA/6-STRATEGIJE-strateski-dokumenti/3-Strategija-postivanja-propisa-_2022-2024-vanjska-FINAL-p-18-03-22.pdf.

Предметном Стратегијом  и Акционим планом Стратегије за 2023. годину предвиђена је израда Програма поштовања прописа, у вези са чим је сачињен и Извјештај о ризичним областима за обвезнике код којих је евидентиран раст захтијеваног/одобреног поврата или неискоришћеног пореског кредита, а на основу података доступних Управи за индиректно опорезивање, односно на основу података и информација из интерних база Управе (царински и порески систем, достављени подаци из књиговодствених евиденција е-КУФ и е-КИФ, подаци из образца Д-ПДВ), као и информација прикупљених из екстерних извора (подаци ентитеских пореских управа као што су: број запослених, евидентирани подаци фискалних каса, записници о контролама, износ дуговања и сл.).

На крају Вас информишемо да ће УИО по Програму поштовања прописа у области захтијеваног поврата/кредита наведене контролне активности започети дана 19.09.2023. године.

Стога, овим путем позивамо све обвезнике ПДВ-а да још једном прегледају своје књиговодствене евиденције и ПДВ пријаве, те уколико уоче неправилности да евентуално измијене своје ПДВ пријаве прије почетка најављених контролних активности.

Хвала још једном и надамо се да ћемо у наредном периоду унаприједити међусобну сарадњу на обострано задовољство!