Наставља се подршка ЕУ усклађивању пореске политике БиХ са ЕУ прописима

16.02.2024 | Новости

Шеф Делегације ЕУ и специјални представник ЕУ у БиХ амбасадор Johann Sattler и директор Управе за индиректно опорезивање БиХ Зоран Тегелтија, најавили су данас у Бањој Луци почетак још једног значајног пројекта за јачање ефикасности и капацитета Управе за индиректно опорезивање, кроз имплементацију најбољих пракси и законодавства о индиректном опорезивању у складу са праксама Европске уније.

ЕУ континуирано подржава БиХ на њеном путу ка придруживању кроз различите инструменте. Twinning пројекти нуде непроцјењиве могућности за размјену најбољих пракси и директну сарадњу са државама чланицама ЕУ. Овај пројекат вриједан милион еура укључиваће више од 50 стручњака из земаља чланица и трајат ће до септембра 2025. године.

Амбасадор Sattler је нагласио да је за БиХ од највећег значаја усклађивање царинског и пореског законодавства са оним у ЕУ. “Подржавамо Управу за индиректно опорезивање од почетка, више од двадесет година и то ћемо и наставити. Подршка најчешће долази кроз twinning пројекте који преносе најбоље праксе из земаља чланица у земље које желе постати чланице ЕУ. У основи, ради се о преносу законодавства ЕУ на оне који желе приступити ЕУ. То је велики задатак, 100 000 правних аката које морате пренијети у своје законодавство, а кључан дио односи се на царине и порезе.”

Примарни циљ овог пројекта је усклађивање радних процедура УИО са стандардима ЕУ које ће се радити кроз четири компоненте: усклађивање у области царина и опорезивања, подршка Одјељењу за анализу ризика и управљање УИО, подршка Одјељењу за интерну ревизију и кроз подршку стручном тиму у имплементацији акционог плана координационог тијела за финансијске активности.

Директор Управе за индиректно опорезивање БиХ Зоран Тегелтија рекао је да је Управа за индиректно опорезивање за седам година реализовала 14 пројеката и да је то порука да постоји повјерење између ЕУ и Управе за индиректно опорезивање БиХ. “Овај пројекат није финансијски велик, ми са Европском унијом реализујемо много веће пројекте. Оно што ми очекујемо је да кроз сарадњу са стручњацима из земаља ЕУ, овај пут Италије и Литваније, унаприједимо наше законодавство али и да унаприједимо одређене праксе које су за нас јако важне. Резултат тог очекивања је да ћемо имати боље прописе пореза и царина.”

Очекивани резултати пројекта су израда приједлога Одлуке о имплементацији новог Закона о царинској политици БиХ и ажурирање или израда подзаконских аката и упутстава о царинским, акцизним и ПДВ поступцима. Остале активности предвиђене пројектом су усвајање процедура управљања ризиком усклађености, обука интерних ревизора и обука царинских службеника о контроли готовине.

Пројекат води Италијанска агенција за царине и монополе, Царинско одјељење Литваније, Италијанска агенција за приходе и EUTALIA, овлашћено тијело ЕУ.