Важна информација великим пореским обвезницима

9.08.2023 | Новости

Сви обвезници који имају статус “великих обвезника индиректних пореза” били су у обавези да ПДВ пријаву за порески период јули 2023. године доставе електронским путем употребом квалификоване електронске потврде, у складу са Правилником о измјенама Правилника о примјени Закона о порезу на додату вриједност (“Службени гласник БиХ”, број 87/22). Велике пореске обвезнике који су ПДВ пријаву покушали доставити у УИО овјерeну на нови начин, али због одређених техничких проблема то нису успјели, обавјештавамо да ПДВ пријаву за мјесец јули 2023. године могу  поднијети у законски предвиђеном року на стари начин, као што су то радили и до сада. Истовремено, позивамо велике пореске обвезнике који су имали технички проблем у вези са доставом ПДВ пријаве овјерене на нови начин да о томе обавијесте Управу за индиректно опрезивање путем е-mail адресе: porezi.info@uino.gov.ba