Акциза на цигарете и дуван за пушење у 2024. години

22.12.2023 | Новости

Одлука о специфичној и минималној акцизи на цигарете и износу акцизе на дуван за пушење за 2024. годину ступила је на снагу 21.12.2023. године, накој што је усвојена на сједници Управног одбора УИО. Више информација можете пронаћи у самој Одлуци.

Одлука спе. и мин акциза на цигарете и духан 2024