Предмет опорезивања

Акциза  и путарина су посебни облици индиректних пореза, који су у Босни и Херцеговини регулисани Законом  о акцизама у БиХ.

Према Закону, производи који подлијежу опорезивању акцизом су :

 • Нафтни деривати
 • Духанске прерађевине
 • Безалкохолна пића
 • Алкохол, алкохолна пића и воћна природна ракија
 • Пиво и вино
 • Кафа

Путарина, као врста индиректног пореза, плаћа се на сљедеће нафтне деривате:

 • Моторне бензине, укључујући и безоловни, независно од октанске вриједности и комерцијалног назива
 • Дизел горива и остала плинска уља

и то у износу од 0,15 КМ по једном литру производа за путеве и 0,10 КМ за изградњу аутопутева.

У складу са Законом, Управни одбор УИО сваке године доноси посебне одлуке:

 • Одлуку о количинама дизел-горива на које се не плаћа путарина
 • Одлука о утврђивању посебне и минималне акцизе на цигарете.

Приходи по основу акциза и путарина уплаћују се на Јединствени рачун Управе за индиректно опорезивање, а њихова расподјела врши се у складу са Законом о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода.

Процесом наплате акциза и путарина руководи Сектор за порезе.

Предмет опорезивања је промет акцизних производа који су произведени у Босни и Херцеговини када произвођач први пут њима прометује и/или увоз акцизних производа у Босну и Херцеговину .

Акцизним производима сматрају се:

 • нафтни деривати;
 • духанске прерађевине;
 • безалкохолна пића;
 • алкохол, алкохолна пића и воћна природна ракија;
 • пиво и вино;
 • кафа.

Предмет опорезивања је детаљније разрађен  Поглављем I Закона о акцизама у БиХ, те Поглављем II Правилника о примјени Закона о акцизама у БиХ.