Приходи од индиректних пореза већи за 422 милиона КМ

Приходи од индиректних пореза за шест мјесеци 2024. године износили су 5 милијарди и 422 милиона КМ и већи су за 422 милиона КМ или 8,42% у односу на исти период 2023. године када су износили 5 милијарди КМ.  

УИО је за шест мјесеци 2024. године привреди вратила 1 милијарду и 23 милиона КМ.

Нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима за шест мјесеци 2024. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 4 милијарде и 398 милиона КМ и већи су за 487 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2023. године.

ПРИХОДИ ПРИКУПЉЕНИ У ЈУНУ 2024.

У јуну 2024. године прикупљено је 924 милиона КМ индиректних пореза што је за 14 милиона КМ више у односу на јун 2023. године.

РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА У ЈАНУАРУ-ЈУНУ 2024. ГОДИНЕ

За финансирање државних институција за шест мјесеци 2024. године распоређен је износ од 500 милиона КМ. Највећи дио прихода од индиректних пореза, као и сав прикупљен вишак прихода, завршио је код ентитета и Брчко дистрикта. Тако је Федерацији БиХ у шест мјесеци 2024. године распоређено 2 милијарде и 395 милиона КМ, Републици Српској 1 милијарда и 342 милиона КМ и Брчко дистрикту 135 милиона КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Дистрикту Брчко БиХ са припадајућим спољним дугом за шест мјесеци 2024. године у поређењу са истим периодом прошле године. Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-30.06. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2024 1.842 441 1.056 212 124 7
2023 1.632 382 896 184 110 4
% промјене 12,83 15,36 17,83 14,81 12,82 61,81

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 111,9 милиона КМ, Република Српска 73,9 милиона КМ и Дистрикт Брчко 3,7 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 КМ.