Јавна кампања „СТОП ШВЕРЦУ“

30.05.2022 | Новости

Управа за индиректно опорезивање започела је јавну кампању „Стоп шверцу“, чији је циљ да сви грађани Босне и Херцеговине који имају било какву информацију о утаји индиректних пореза и незаконитом прометовању роба, а посебно дуванских прерађевина, то дојаве на отворену линију 080 02 06 07.

У овогодишњој кампањи „Стоп шверцу“ грађани могу и на Вајбер број 065 355 155 послати фотографију и локацију гдје се нелегално продају цигарете и дуван, како би дежурни овлашћени службеници УИО могли у реалном времену извршити провјеру на терену.

Прошлогодишња акција Управе „Стоп шверцу“ резултирала је великим бројем позива и достављених информација, од којих су многе биле корисне и на основу којих су извршене активности на терену и пронађена и одузета акцизна роба која се продавала супротно законским прописима.

Подсјећамо, од 2009. године, од када је Босна и Херцеговина кренула у процес усклађивања опорезивања акцизом дувана и дуванских производа, број изданих акцизних маркица константно је био у паду свих претходних година. Међутим, 2021. године,  када је УИО провела прву јавну камапању „Стоп шверцу“ која је имала за циљ сузбијање „црног тржишта дувана“ у БиХ, десило се да је број изданих акцизних маркица УИО за дуван и дуванске прерађевине забиљежио раст. Наиме, 2021. године УИО је укупно издала 208 милиона комада акцизних маркица, док је нпр. 2020. године укупно издано 185 милиона комада. Важно је да се раст броја издатих акцизних маркица наставио се и у 2022. години. Подаци показују да је у четири мјесеца 2022. године укупно издано 74,5 милиона комада акцизних маркица којима се обиљежавају цигарете и паковања дувана за мотање и пушење, док је у истом периоду 2021. године издано 56,6 милион комада, што  представља пораст за 31,6 %. Ово су дефинитивно подаци који говоре у прилог чињеници да се у посљедње двије године смањује проценат тзв. „црног тржишта“ дувана у БиХ.

Оваквим статистикама свакако су знајачан допринос дале и бројне акције службеника Управе за индиректно опорезивање из група за спречавање кријумчарења и прекршаја из сва четири регионална центра УИО (Бањалука, Сарајево, Мостар и Тузла).  Само у прошлој, 2021, години овлашћени службеници УИО одузели су цигарета и дувана који су се незаконито продавали у БиХ у вриједности 5,3 милиона КМ, док је у четири мјесеца 2022. године одузето цигарета и дувана без акцизних маркица УИО у вриједности већој од пла милиона КМ.

У вези са царинским преварама на интернету и сајбер криминалу, УИО је препознала ову проблематику те је у Плану рада одредила да ће посебну пажњу посветити предузимању радњи, мјера и активности у циљу истраживања, откривања, спречавања и процесуирања ових криминалних активности по питању незаконитости у вези с индиректним опорезивањем. С тим у вези, службеници УИО прате и интернет странице и друштвене мреже на којима се врши продаја илегално произведених духанских прерађевина.

Приходи од индиректних пореза (ПДВ-а, акциза, царина и путарина), од највећег су значаја за укупну фискалну стабилност цијеле Босне и Херцеговине. Новцем прикупљеним од индиректних пореза у највећој мјери се финансирају здравство, школство, путна инфраструктура, разна социјална давања и слично. Закључно са данашњим даном УИО је прикупила 3 милијарде и 755 милиона КМ, што је више за 672 милиона или 22 % у односу на исти период прошле године.