Приходи од индиректних пореза у јануару већи за 92 милиона км

Приходи од индиректних пореза у јануару 2023. године износили су 801 милиона КМ и већи су за 92 милиона КМ или 13,05 % у односу на јануар 2022. године када су износили 709 миллиона КМ.  

УИО је у јануару 2023. године привреди вратила 194 милиона КМ што је за 22 милиона КМ више у односу на јануар прошле године.

Нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима у јануару 2023. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 607 милиона КМ и већи су за 71 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили у јануару 2022. године.

РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА У ЈАНУАРУ 2023. ГОДИНЕ

 За финансирање државних институција у јануару 2023. године распоређен је износ од 70 милиона КМ, ФБиХ 314 милиона КМ, РС 169 милиона КМ и ДБ 17 милиона КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Дистрикту Брчко БиХ са припадајућим спољним дугом у јануару 2023. године у поређењу са јануаром прошле године. Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-31.01. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2023 226 89 127 43 18 0
2022 250 13 138 9 15 0
% промјене -9.57 -8.20 17.74

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 18 милиона КМ, Република Српска 11,9 милиона КМ и Дистрикт Брчко 0,6 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 КM.