Приходи од индиректних пореза увећи за 935 милиона КМ

Приходи од индиректних пореза у периоду јануар-јул 2022. године износили су 5 милијарди и 530 милиона КМ и већи су за 935 милиона КМ или 20,35% у односу на исти период 2021. године када су износили 4 милијарде и 595 милиона КМ.  

УИО је у периоду јануар-јул 2022. године привреди вратила 1 милијарду и 180 милиона КМ што је за 344 милиона КМ више у односу на исти период прошле године.

Нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима у периоду јануар-јул 2022. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 4 милијарде и 350 милиона КМ и већи су за 591 милион КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2021. године.

ПРИХОДИ ПРИКУПЉЕНИ У ЈУЛУ 2022.

 У јулу 2022. године прикупљено је 827 милиона КМ индиректних пореза што је за 87 милиона КМ више у односу на јул 2021. године.

РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА У ЈАНУАРУ-ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ

 За финансирање државних институција у периоду јануар-јул 2022. године распоређен је износ од 496 милиона КМ. Вишак прихода завршио је код ентитета и Брчко дистрикта. Федерацији БиХ рапоређено је 2 милијарде 371 милион КМ, Републици Српској 1 милијарду и 311 милиона КМ и Брчко дистрикту 133 милиона КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Дистрикту Брчко БиХ са припадајућим спољним дугом у периоду јануар-јул 2022. године у поређењу са истим периодом прошле године. Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-31.07. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2022 2.001 251 1.108 124 125 4
2021 1.660 269 913 130 106 4
% промјене 20,56 -6,45 21,37 -4,43 17,77

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 119 милиона КМ, Република Српска 79 милиона КМ и Дистрикт Брчко 4 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 КМ.