Приходи од индиректних пореза већи за 515 милиона КМ

Приходи од индиректних пореза у девет мјесеци 2023. године износили су 7 милијарди и 864 милиона КМ и већи су за 515 милиона КМ или 7% у односу на исти период 2022. године када су износили 7 милијарди и 349 милиона КМ.  

 Само у септембру 2023. године прикупљено је 932 милиона КМ индиректних пореза што је за 19 милионa КМ више у односу на септембар 2022. године.

 РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА У ЈАНУАРУ-СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Након што је УИО привреди вратила 1 милијарду и 613 милиона КМ по основу поврата ПДВ-а, нето прикупљени приходи који су отишли у расподјелу корисницима у периоду јануар-септембар 2023. године, а то су држава, ентитети и Дистрикт Брчко, износили су 6 милијарди и 251 милиона КМ и већи су за 442 милиона КМ у односу на приходе које су са Јединственог рачуна корисници добили за исти период 2022. године.

 За финансирање државних институција у периоду јануар-септембар 2023. године распоређен је износ од 762 милиона КМ. Федеарцији БиХ у девет мјесеци 2023. године распоређено је 3 милијарде и 394 милиона КМ, Републици Српској 1 милијарду и 864 милиона КМ и Брчко дистрикту 189 милиона КМ.

У таблици испод дајемо приказ укупно распоређених средстава ентитетима и Дистрикту Брчко БиХ са припадајућим спољним дугом у периоду јануар-септембар 2023. године у поређењу са истим периодом прошле године. Сви износи су исказани у милионима КМ.

01.01.-30.09. ФБиХ РС ДБ БиХ
Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг Дозначено Спољни дуг
(у мил. КМ) (у мил. КМ) (у мил. КМ)
2023 2.608 620 1.458 297 174 9
2022 2.614 403 1.481 186 165 7
% промјене -0,22 54,15 -1,60 60,22 5,33 31,15

Поред распоређених прихода у табели изнад, а по основу посебне путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других путева (0,25 КМ), Федерација БиХ је добила додатних 166 милиона КМ, Република Српска 109 милиона КМ и Дистрикт Брчко 5,6 милиона КМ. Разлика представља резерву на посебном рачуну за путарину у износу од 0,25 КМ.