Обавјештење

11.07.2022 | Новости

Управа за индиректно опорезивање подсјећа све обвезнике који су престали са обављањем пословне дјелатности да је потребно да поднесу Захтјев за престанак регистрације и брисање из Јединственог регистра обвезника индиректних пореза.

Наиме, порески обвезник може поднијети Захтјев за престанак регистрације, на основу Правилника о регистрацији и упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза („Службени гласник БиХ“, број: 51/12 и 68/16),  уколико је:

  • у претходној календарској години остварио опорезиви промет испод 50.000,00 КМ;
  • престао с  пословањем, ако је продао, уступио или је извршио пријенос регистроване фирме, односно пословног субјекта, или након завршетка поступка банкрота или ликвидације;
  • промијенио подручје пословања, односно прешао из опорезиве у неопорезиву пословну дјелатност, или дјелатност  која је ослобођена плаћања пореза;
  • престао испуњавати услове за регистрацију засебног пословног субјекта.

Захтјев за престанак регистрације и брисање из Јединственог регистра обвезника индиректних пореза подноси се надлежном регионалном центру – Одсјек за порезе – Група за подршку.

Истовремено напомињемо да су и обвезници којима је покренут поступак престанка регистрације, све док се не донесе рјешење о престанку регистрације и брисању из Регистра, дужни да обрачунавају ПДВ и подносе ПДВ пријаве у складу са одредбама члана 38. и 39. Закона.