Нацрт Програм рада УИНО и УО УИНО за 2024. годину – Јавне консултације

12.09.2023 | Новости

Управа за индиректно опорезивање је дана 12.09.2023. године упутила позив заинтересираној јавности на доставу писаних приједлога и примједби на Нацрт Програм рада УИНО и УО УИНО за 2024. годину, те је у складу са чланом 75. Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине и чланом 7. Правила за консултације у изради правних прописа, отворила процес јавних консултација о наведеном преднацрту.

Нацрт Програм рада УИНО и УО УИНО за 2024. годину објављени су на службеној интернет страници УИО страници: www.уино.гов.ба и wеб платформи еКонсултације хттпс://www.еконсултације.гов.ба/ .

Позивамо све заинтересиране да, у року од 15 дана од дана објављивања ових преднацрта на wеб платформи еКонсултације, доставе евентуалне писане приједлоге и примједбе на преднацрт наведеног техничког упутстава и правилника, путем wеб платформе еКонсултације.