За царињење пријавили овце, а увозили јагњад

3.10.2023 | Новости

Царински службеници у царинској испостави Градишка открили су прекршај и привремено одузели 220 комада јагњади чија се укупна вриједност са увозним дажбинама процјењује на 35.633 КМ.

Увозник из Посушја је приликом увозног царињења у царинској декларацији пријавио за увоз у БиХ 300 комада оваца за клање III класе. Због нелогичности у броју оваца и укупној тежини извршен је детаљан преглед пошиљке, вагање и сравњавање ушних маркица животиња. Утврђено је да се на камиону налазило 80 оваца за клање III класе и 220 комада јагњади. Криво декларишући робу покушало се избјећи плаћање стварно предвиђених увозних дажбина. Наиме приликом увоза оваца из Хрватске у БиХ плаћа се се само ПДВ на утврђену царинску вриједност, док се приликом увоза јагњади, поред ПДВ-а, плаћа и царина 10%, као и прелевман у износу од 0,50 КМ по kg. Тако је укупна вриједност јагњади процијењна на 35.633 КМ, од чега се само на увозне дажбине односи 9.902 КМ. Јагњад је привремено одузета, а због специфичности ове врсте робе и обавезног карантина, иста је смјешетна код увозника до окончња поступка и продаје животиња.