Едукација родне равноправности и заштита од дискриминације

22.07.2022 | Новости

У оквиру пројекта HALT који се реализује у сарадњи са канцеларијом Развојног програма Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP), Управа за индиректно опорезивање спроводи активности на едукацији и сензибилизацији запослених из области родне равноправности, чији је носилац Кабинет директора – Одсјек за професионалне стандарде.

До сада је одржано седам радионица на тему родне равноправности и заштите од дискриминације, са посебним освртом на превенцију сексуалног узнемиравања и узнемиравања на основу пола, које је похађало 172 запослених, од којих 91 руководилац.

Наведене активности су презентоване и на регионалним састанцима које је, у организацији UNDP-а, УИО одржала са представницима Управе царина Републике Србије и Управе прихода и царина Црне Горе у марту и јулу 2022. године.