UINO BiH

Uprava za indirektno oporezivanje
Bosne i Hercegovine

Dobrodošli Povrat PDV-a obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u BiH, a na osnovu člana 53. Zakona o PDV-u Početna Početna