UINO BiH

Uprava za indirektno oporezivanje
Bosne i Hercegovine

Dobrodošli Povrat PDV-a na promet dobara i usluga u okviru međunarodnih projekata pružanja pomoći, u skladu s članom 29. stav 1. tačka 4. Zakona o PDV-u Početna Početna